REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, organizoi tryezën pune me përfaqësuesit e OJQ-ve

Prishtinë 08/06/2022Me datë 08.06.2022, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, me mbështetjen e Projektit JAK – USAID, organizoi tryezën e rumbullakët me perfqësuesit e OJQ-ve dhe qëllimi i saj është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) dhe OJQ-ve që merren me mbrojtjen e kategorive të cenueshme sociale me qëllim promovimin e institucionit të ndihmës juridike falas.

Znj. Anita Alaj Kalanderi, Drejtore Ekzekutive e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, prezantoi punën, të arriturat dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, ndër të tjera theksoi se këto takime koordinuese synojnë të nxisin bashkëpunim reciprok, për të adresuar prioritetet e identifikuara  bashkarisht  dhe për të komunikuar rezultatet e reformave në vazhdim me akterët e tjerë të sektorit të drejtësisë.

Përfaqësuesit e OJQ-ve  shpalosen sfidat rreth aktiviteteve duke analizuar forcimin e kapaciteteve  rreth ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike falas.

Pjesmarrës në takim ishin një numër i kosniderushëm i perfaqësuesëve të OJQ-ve.Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777