REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Takim i përbashkët me donatorë

Prishtinë 04/04/2024Sot me datë 03.04.2024, znj. Flutura Berbati Zena, zv. Drejtore Ekzekutive e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas me bashkëpuntor, mbajti takim me përfaqësues nga radhët e donatorëve USAID - Projekti i Drejtësisë, GIZ, OSCE dhe UNHCR. Qëllimi i takimit ishte bashkërendimi mes ANJF-së dhe donatorëve në funksion të realizimit të aktiviteteve që planifikohen të realizohen gjatë vitit 2024 konform Planit të Punës dhe Planit të Performancës së ANJF-së me mbështetjen e tyre.

Përfaqësuesit nga rradhët e donatorëve u zotuan se edhe më tutje do të vazhdojë bashkëpunimi në projektet e përbashkëta për Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, andaj znj. Berbati Zena falenderoj përfaqësuesit nga USAID - Projekti i Drejtësisë, GIZ, OSCE dhe UNHCR për përkrahjen e deri tanishme, duke theksuar se vazhdimi i përkrahjes nga donatorët do të kontribojë në avancimin e sistemit të ndihmës juridike falas.Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777