REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas priti në takim përfaqësues nga USAID – Projekti për Drejtësi 

Prishtinë 02/03/2023Me dt. 22.02.2023, në Zyren Qendrore të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas - Prishtinë zv. Drejtorja Ekzektive e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas znj. Flutura Berbati Zena me bashkëpuntorë, priti në takim z. Mark Williams dhe përfaqësues të USAID – Projekti për Drejtësi.

Qëllimi i takimit ishte bisedimi rreth përkrahjes për hartimin e Manualit të Praktikuesve të Ndihmës Juridike në Kosovë në Çështjet Administrative. 

Ky manual do t’i shërbej praktikuesve të Ndihmës Juridike dhe do t’ia lehtësoj procesin e punës në Çështjet Administrative zyrtarëve në të gjitha zyret Rajonale dhe Mobile të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas.Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777