REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Lajmet

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas mbron Raportin e Punës për vitin 2019 pranë Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

Prishtinë 17/06/2020Me datë 16.06.2020, Drejtoresha Ekzekutive e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas znj. Anita Alaj-Kalanderi, e shoqëruar nga bashkëpunëtorët, ka paraqitur Raportin e Punës së Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2019.

Gjatë prezantimit të raportit znj. Alaj-Kalanderi deklaroi se, gjatë vitit 2019 ndihmën juridike falas e kanë përfituar 5 mijë e 539 qytetarë, prej tyre mbi 90% e shërbimeve juridike falas është ofruar nga zyrtrët e Agjencisë, ndërsa rreth 8% të përfituesve i’u është angazhuar avokati për përfaqësim.

Në vazhdimësi znj. Alaj-Kalanderi informoj anëtarët e Komisionit se ndihma juridike falas ofrohet përmes shtatë zyrave rajonale për ndihmë juridike falas të cilat financohen nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe 14 zyrave mobile për ndihmë juridike falas në 14 komuna, të mbështetura nga donator GIZ, projekt i cili përfundon me 30.06.2020.

Me qëllim të krijimit të qasjes së barabartë në drejtësi, znj. Alaj-Kalanderi kërkoi nga anëtarët e Komisionit që të përdorin kompetencat e tyre duke siguruar buxhetin e nevojshëm për funksionimin e 14 zyrave dhe sigurimin e shtrirjes edhe në 17 komuna të tjera ku Agjencia nuk ka zyra për ofrimin e ndihmës juridike falas.

Lidhur me sfidat e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, znj. Alaj-Kalanderi informoi antarët e Komisionit se Agjencia është përballur me mungesën e Këshillit për Ndihmë Juridike Falas që nga viti 2018, mungesën e buxhetit për përmbushjen e obligimit ligjor ku si pasojë ka qenë e pamundër shtrirja në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, mungesën e pozitave të cilat i parasheh legjislacioni në fuqi dhe mungesinë e sigurimit të hapsirave të punës në objekte publike.

Pas një debati interaktiv, Kryetari i Komisionit u zotua që do ta përkrahë kërkesën e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për mbështetje financiare.

Gjithashtu me shumicë votash  Komisioni miratoi Raportin e Punës së Agjencisë për vitin 2019.

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777