REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Fondacioni Jahjaga, me mbështetjen e GIZ në emër të Qeverisë Gjermane dhe në koordinim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas dhe Agjencinë për Barazi Gjinore, prezantuan raporti me gjetjet nga Hulumtimi për Shërbimet Ligjore Falas për Gratë dhe të Rinjtë e Kosovës

Fondacioni Jahjaga, me mbështetjen e GIZ në emër të Qeverisë Gjermane dhe në koordinim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas dhe Agjencinë për Barazi Gjinore, prezantuan raporti me gjetjet nga Hulumtimi për Shërbimet Ligjore Falas për Gratë dhe të Rinjtë e Kosovës. Ndër të tjera, raporti përfshin një vlerësim të nivelit të besimit të grave dhe të rinjve në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe nivelin e ndërgjegjësimit në lidhje me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) dhe sh&eu...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777