REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas -Kaçanik

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas -Kaçanik

Genc Kadriu - Zyrtar Ligjor  Tel: 046/ 127 079

Të  hënën, të marten dhe të mërkuren

Bulevardi  ''Ismail Raka'' pa nr, objekti i Gjykatës Themelore, zyra nr.8 ,KaçanikRreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777