REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

ZRNJF - Prizren

        Zyra Rajonale për Ndihme Juridike Falas – Prizren

        Fjorda Mujollar – Zyrtare për Ndihmë Juridike  Tel : 029 - 230 554

        Besnik  Gashi - Zyrtar per Ndihmë Juridike    Tel : 029 - 230 554

        Adresa: Objekti i Minstrise se Drejtësis  - Shërbimi Sprovues   p.n    Prizren

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777