REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

ZRNJF - Mitrovicë

      Zyra Rajonale për Ndihme Juridike Falas –  Mitrovicë

      Hajrije Kutllovci - Zahiti - Zyrtare Ligjore

      Rasim Imeri - Zyrtar Ligjor

      Bajramka Dzekovic – Asistente Administrative

      Adresa: Sheshi '' Isa Boletini ''  nr. 27, Objekti i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale,    Mitrovicë  Tel 028 534 477

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777