REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

ZRNJF - Gjilan

     Zyra Rajonale për Ndihme Juridike Falas – Gjilan

     Sadulla Salihu - Zyrtar Ligjor

     Sokol Haziri - Zyrtar Ligjor  

     Liri Kqiku – Asistente Administrative 

     Adresa:  Objekti i Prokurorisë Themelore Gjilan   Tel: 0280 - 321 134

 

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777