REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - Gjakovë

     Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas - Gjakovë

     Nora Dobruna –Zyrtare  Ligjore  Tel: 0390 320 270

     Valentina Zenullahu – Zyrtare Ligjore  Tel: 0390 320 270

     Adresa: Rr. UÇK p.n Pallati i Kulturës

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777