REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyrat Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Fushë Kosovë, Drenas

 Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas -Fushë Kosovë, Drenas

 Arlinda Stublla - Zyrtare Ligjore   Tel: 049 515 747

Të Hënen dhe të Martën, Objekti i Qendrës për Punë Sociale në Fushë Kosovë .

Të Merkurën dhe të Ejtenë, Objekti i Qendrës për Punë Sociale Drenas .Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777