REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyrat Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Fushë Kosovë, Drenas

 Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Fushë Kosovë - Drenas

 Shqipe Doli - Zyrtare Ligjore   Tel: 044 188 - 638

 Të hënën, të martën dhe të premten, Objekti i Qendrës për Punë Sociale - Fushë Kosovë

 Të merkurën dhe të enjten, Objekti i Qendrës për Punë Sociale -  Drenas Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777