REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Jurdike Falas - Istog, Deçan

 Zyra Mobile për Ndihme Juridike Falas - Istog, Deçan

 Pranvera Zeqiraj - Zyrtare  Ligjore   Tel. 045 502 860

Të Martën dhe të Mërkuren, Objekti i Shtëpisë së Kulturës Istog

Te Enjten dhe të Premten, Objekti i Gjykatës Themelore në Deçan

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777