REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Jurdike Falas - Istog - Deçan

 Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Istog - Deçan

 Pranvera Zeqiraj   Zyrtare  Ligjore   Tel : 045 502 860

Të  hënën, martën dhe të mërkuren, Objekti i Shtëpisë së Kulturës Istog

Të enjten dhe të premten, Objekti i Gjykatës Themelore në Deçan

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777