REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Dragash - Suharekë

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Dragash, Suharekë

Mihat  Sylejmani   Zyrtar Ligjor  Tel : 046 203 058

Të  hënën, martën dhe të mërkurën, Objekti i Qendrës për Punë Sociale në Suharekë

Të enjten dhe të premten, Objekti i Qendres për Punë Sociale në DragashRreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777