REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Mitrovicë Veriore

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas -  Mitrovicë  Veriore

 Marija  Miskovic -  Zyrtare  Ligjore  Tel : 045 270 443

Të Hënen, Objekti i Komunës në Zvecan

Të Martën, Objekti i Komunës në  Zubin Potok

Të Mërkurën, Objekti i Komunës në Mitrovicë Veriore

Të Enjten, Objekti i Komunës në Leposavic

Të Premten, Objekti i Komunës Mitrovicë VerioreRreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777