REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas - Mitrovicë Veriore - Zveçan - Zubin Potok - Leposaviç

Zyra  Mobile për Ndihmë Juridike Falas -  Mitrovicë  Veriore - Zveçan - Zubin Potok - Leposaviç

 Marija  Miskovic -  Zyrtare  Ligjore  Tel : 045 270 443

Të mërkurën, të premten Objekti i Komunës në Mitrovicë Veriore

Të hënen, Objekti i Komunës në Zveçan

Të martën, Objekti i Komunës në  Zubin Potok

Të enjten, Objekti i Komunës në Leposaviç

 Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777