REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike Falas -Skenderaj

Zyra Mobile për Ndihmë Juridike  Falas - Skënderaj

  Zyrtar Ligjore   Tel : 049 185 421

Sheshi " Adem Jashari'',  objekti i shtëpisë së kulturës ''Hasan Prishtina''- SkënderajRreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777