REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Kontakti

 

 

Email: Info.ANJF@rks-gov.net

 

Adresat : 

Prishtinë: Zyra  Qendrore e ANJF-së  Rr. “Zenel  Salihu”   Nr.30 ;

 

ZRNJF Pristina: Rr. “Zenel  Salihu” Nr.30; Tel: 038 200 18 944 / 038 200 18 941

 

ZRNJF Prizren: Rr.''William Woker’’ p.nObjektii I Prokuroris Themelore në Prizren ” P.n. : Tel. 029 230 554

 

RNJF  Pejë: Rr : " Hasan Cermexhia" p.n. Objektii I Prokuroris Themelore në Pejë : Tel. 039 423 698

 

ZRNJF  Mitrovicë: Rr. “Objekti Ministria per Mirqenie dhe Pune Sociale ” p.n : Tel. 028 534 477

 

ZRNJF  Gjilan: Rr.Objektii I Prokuroris Themelore në  Gjilan “ : Tel. 0280 321 134Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777