REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Takim i përbashkët në mes të përfaqësuesve të Agjencisë dhe donatorëve

Sot me datë 17.08. 2022, znj. Anita Alaj Kalanderi -Drejtore Ekzekutive  e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas mbajti takim me përfaqësueset e donatorëve nga organizatat  GIZ dhe USAID projekti JAK. Tema e takimit ishte bashkërendimi në  mes palëve në funksion të realizimit të aktiviteteve të përbashkëta. Përfaqësueset e të dy organizatave e siguruan znj. Kalanderi  Drejtoren se edhe më tutje do të vazhdojë bashkëpunimi dhe mbështetja për projektet e perbashkëta për Agjencinë ...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777