REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

E drejta për ndihmë juridike falas është thelbësore për fuqizimin ekonomik të grave

Zv. Drejtoresha Ekzekutive e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, znj. Flutura Berbati Zena mori pjesë në punëtorinë rajonale dy ditore "Fuqizimi ekonomik i grave dhe ndihma juridike falas në Ballkanin Perëndimor" e cila u mbajt më 19 dhe 20 Shtator në Shkup të Maqedonisë së Veriut.

Gjatë kësaj punëtorie u prezantua edhe dokumenti i politikave për përmirësimin e sistemeve të ndihmës juridike falas në Ballkanin Perëndimor për gratë sipërmarrëse. 

Ministritë e Drejtësisë, Agjencitë për Ndihm&e...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777