REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe Kolegjit AAB – Fakulteti Juridik

Me dt. 11.05.2022, znj. Anita Alaj Kalanderi, Drejtore Ekzekutive në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas nënshkroi marrëveshjen  e bashkëpunimit me Prof.Ass.Dr Veton Vula ,Dekan i Fakultetit Juridik në Kolegjin AAB.

Qellimi i marrëveshjes është krijimi i kushteve për bashkëpunim në mes të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe Fakultetit Juridik të Kolegjit AAB, dhe për mundësinë e mbajtjes së praktikës dhe vizitave studimore për studentët e Fakultetit Juridik në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 936
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net Telefono falas : 080011777