Takimi i Institucionit të ANJF-së me Eulex .

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

 

Eulex Europian Union Rule of Law Misssion

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoresha Ekzekutive - Zv e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas Znj. Anita Alaj Kalanderi u takua me Ushtruesin ...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë : Tel: 038 200 18 936
info.anjf@rks-gov.net