REPUBLIKA E KOSOVËS

MINISTRIA E DREJTËSISË

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Takim koordinues me Organizatat e Shoqërisë Civile që ofrojnë shërbime të ndihmës juridike falas

Sot, me datë 14.05.2024, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, organizoi takimin e radhës koordinues me Organizatat e Shoqërisë Civile që ofrojnë shërbime të ndihmës juridike falas.

Ky ishte takimi i parë pas nënshkrimit të Marrëveshjeve për Partneritet mes Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas dhe Organizatave të Shoqërisë Civile. Andaj, konform marrëveshjeve ANJF dhe përfaqësuesit e Organizatave raportuan mbi ofrimin e ndihmës juridike falas gjatë tremujorit të parë të këtij vitit, trendet, të arriturat dhe sfidat. U disku...

Lexo me shum...

Rreth ANJF

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Kontakti

Rr.“ Zenel Salihu ” Nr.30 Prishtinë :Tel: 038 200 18 941
E-mail : Info.ANJF@rks-gov.net ; Telefono falas : 080011777